Hur svarar vi på barnens svåra frågor?

Lördag 12 januari 2019 klockan 10-16

Hur svarar vi på barnens svåra frågor – Apologetik för föräldrar, barn- och ungdomsledare.

10.00 Morgonbön i kapellet

10.15 Fika och mingel

10.45 Seminarium: Tro, hjärta och förnuft – en historisk överblick och diskussion kring hur vi kan älska Gud med både hjärta och förnuft, i familjen och i kyrkan

11.45 Gruppsamtal, redovisning och summering

12.30 Lunch

13.30-15.30 Seminarium och gruppsamtal, fortsättning

15.30 Avslutning i kapellet – lovsång, bön och förbön

16.00 Slut för dagen

Medverkande: Anna Sophia Bonde och Daniel Älverbrandt, lärare på Helsjöns folkhögskola

Kostnad: 325 kr inklusive fika och lunch. Faktureras efter kursen.

Anmälan senast 3 januari i nedanstående formulär eller på telefon till Marianne Karlsson 0320-20 58 40

Kursanmälan

 

Verification