Kvinnodag på Helsjön lördag 2 december 9-17

Se, här är en plats nära intill mig – 2 Mos 33:21

Helsjöns folkhögskola bjuder in alla kvinnor till en dag för rekreation, fördjupning och bön. Varmt välkommen!

Dagens program

Från klockan 8.30 serverar Helsjöns kök oss en god frukost

9.30 morgonbön med lovsång i kapellet

10-12 En plats…i skapelsen  om kristen människosyn
Ett bibelstudium med syster Lena, Klaradals kloster

12-13.30 Lunch och fri tid

13.30-15 En plats…i familjen. Hur bevarar man sitt hjärta…och barnens? Om vad föräldraskapet kan lära oss om Gud.
Med präst och bibellärare Anna Sophia Bonde

15-15.30 Kaffe

15.30-16.45 En plats…nära Jesus. Om min personliga vandring med Gud.
Med församlingspedagog Mirjam Johansson, Stora Lundby församling

Föredraget leder över i en stunds personlig förbön

16.45 Avslutande kort andakt i kapellet

Kostnad för dagen: 325 kronor, faktureras

Anmälan: senast den 17 november i nedanstående formulär, eller på telefon till Marianne 0320-205840

Kursanmälan

 

Verification