Våra utbildningarÖvriga kurserPrästfortbildning – Paulus och tron

Prästfortbildning – Paulus och tron

Paulus är kristenhetens förste store teolog. Ingen har som han systematiserat den kristna trons grundläggande byggstenar. Paulus pekar hela tiden mot centrum: Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne Herren. Bland Paulus verk intar Romarbrevet främsta platsen. Det är ett brev till en specifik kristen församling, i en specifik tid – men det är allmängiltigt, ständigt aktuellt. För präster och förkunnare är Romarbrevet en skattkista.

Under våren 2018 erbjuder Helsjöns folkhögskola en bibelstudiekurs för präster. Under docent Bo Frids ledning ägnar vi fyra torsdagar år Romarbrevets argumentation och idévärld.
Förkunskaper i grekiska är önskvärda men inget krav.

Datum: 25 januari, 15 mars, 3 maj och 24 maj

Schema:

  • Fika från 9.30
  • Föreläsning 10-12
  • Lunch
  • Samtal och bibelstudium 14-15
  • Kaffe
  • Avslutande samtal 15.15-16


Plats
: Helsjöns folkhögskola

Kostnad: 1200 kr inklusive fika och lunch.

Kursansvarig: Anna Sophia Bonde, bibellärare

Anmälan: i nedanstående webbformulär eller per telefon till Marianne Karlsson 0320-205840 senast den 12 januari.

Kursanmälan

 

Verification