Torget – inspiration och fortbildning för ideella medarbetare

Varmt välkommen till Helsjöns folkhögskola och mötesplatsen TORGET lördag den 23 september. Tillsammans erbjuder Helsjön och Göteborgs stift en dag för inspiration, fördjupning, fortbildning, erfarenhetsutbyte för dig som är ideellt engagerad.

Kom tillsammans med andra ideella medarbetare även om ni har olika uppgifter i församlingen. Vi inleder och avslutar tillsammans och äter lunch ihop.

Välj det spår du är intresserad av och följ det under dagen.

1. Nåd i realtid

Vad är nåd i vår tid? Kan nåden finnas utanför kyrkan? Och vad innebär det att tro på en nådig Ggud? – är några av de frågor som tas upp. Vi får prova lite olika metoder som kan användas i grupp för att bearbeta nådebegreppet. Kursbok ingår.
Leds av Maria Ottensten, kyrkoherde och Marie Svensson, stiftskonsulent .

2. Prova på Bibliodrama

Upptäck nya saker i Bibelns texter och om dig själv. Ge dig själv en dag av reträtt då du stiger åt sidan från vardagen och kliver in i Bibelns texter. Genom t ex improvisation, musik, måleri, skrivande och samtal närmar vi oss bibeltexten. Vi är med i berättelsen, samtidigt som vi betraktar den.
Leds av Susanne Lindström församlingspedagog och bibliodramaledare.

3. I Guds tjänst – om hur vi firar gudstjänst och varför

Vi går igenom högmässan och utforskar dess rikedom. Var kommer liturgiska formuleringar ifrån och varför gör vi som vi gör i gudstjänsten.
Leds av Lise-Lotte Wallin, pedagog och rektor.

4. Pilgrimsvandra i församlingen

Hur leder man en enkel pilgrimsvandring i församlingen? Vilka praktiska förberedelser behövs? Hur kan man välja tema och förbereda andakter och annan input under vandringen? Vi samtalar om pilgrimsvandring och vandrar tillsammans..
Leds av Lotta Svenungsson, pedagog och pilgrimsledare.

Program för dagen:

9.30 Fika – för den som vill i matsalen.

10.00 Inledning med morgonbön i kapellet.

10.30 Pass 1 – i det spår som du valt.

12.30 Gemensam lunch i matsalen.

13.30 Pass 2 – fortsättning i samma spår.

15.30 Avslutning med mässa i kapellet.

16.15 Slut för dagen.

Kostnad: 400 kr (faktureras)

Folder för nedladdning

Anmäl senast: 11 september i nedanstående formulär. OBS! Skriv vilket spår du väljer i meddelandefältet.

Frågor: kontakta Carina Frykman via e-post carina.frykman@svenskakyrkan.se eller på telefon 031-771 30 26

Kursanmälan

 

Verification