Våra utbildningarÖvriga kurserUngdomsledarutbildning

Ungdomsledarutbildning

Till våren startar Helsjön folkhögskola i samverkan med Göteborgs stift en ettårig yrkesutbildning på helfart. Kursen erbjuds också på halvfart under två år.

Målgrupp:
För dig som arbetar eller vill arbeta med barn och ungdomar i församling.

Innehåll:
Kursen består av fem block

 • Pedagogisk grundsyn
  Människosyn, samhällssyn, kunskapssyn, församlingssyn.
  Skriva sitt eget pedagogiska program.
 • Teologi
  Kyrkans organisation, kyrkans tro, bekännelse och lära, bibel och bibeltolkning.
 • Ledarskap
  Utvecklingspsykologi, gruppsykologi, konfirmandpedagogik, kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, metodik, musik, yrkesroll.
 • Omvärld
  Demokrati, mångfald, mänskliga rättigheter.
 • Projekt
  Utvecklingsarbete, församlingspraktik eller fördjupningsarbete.

 

Arbetssätt:
Studierna omfattar såväl enskilda uppgifter som gruppuppgifter. I första hand sker studierna på skolan och tillsammans i klassrummet. Studierna är ämnesöverskridande och kopplar momenten till praktiska tillämpningar.
Studierna bygger på folkbildningens grundtanke med erfarenhetsbaserad kunskap där kursdeltagare tillsammans med lärare och andra bildar sig och utvecklas.

Studiefinansiering:
Kursen är eftergymnasial och berättigar till studiemedel från CSN.

Frågor:
Kontakta rektor Lise-Lotte Wallin eller stiftspedagog Karin Janfalk 031-7713044

Antagningskrav:
Du har slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande.

Ansökan:
Du söker här till kursen via vårt administrationsverktyg schoolsoft senast den 15 november.