Helsjon.se - startsida

Att leda ideella medarbetare 2015-2016

KURSEN ÄR NU FULLTECKNAD 

Att leda ideella medarbetare är en processutbildning för dig och din församling som önskar utveckla arbetet kring delaktighet och engagemang. Under fem kurstillfällen får du som deltagare hjälp att se på din församling på ett nytt sätt och reflektera kring medarbetarskap. Mellan träffarna har du som kursdeltagare uppgifter som relaterar till det egna församlingsarbetet och mynnar ut i en förankrad utvecklingsplan för arbetet med idealitet och församlingsliv.

Träffar på Helsjön:
8 – 10 september 2015

9 – 10 november 2015

20 – 21 januari 2016

17 – 18 mars 2016

9 – 10 maj 2016

Kostnad: Kursen bekostas av Ideellt forum och Helsjöns folkhögskola. Deltagaren betalar för kost, logi och material i samband med kursen, totalt 9 900 kr

Kursledning:
JanOlof Nordström, Ideellt forum
Carina Frykman, Göteborgs stift
Gunilla Nordin, Skara stift
Eva Wulff, Lunds stift
Lise-Lotte Wallin, Helsjöns folkhögskola
Catarina Granath, Sensus

Mer information
www.ideelltforum.se
Lise-Lotte Wallin, Helsjöns folkhögskola
E-post: lise-lotte.wallin@folkbildning.net
Telefon: 0320-20 58 30

folder för nedladdning

Ansökan: ansökan-ideella (PDF)

Ansökan skall vara inne senast 16 maj och besked om vilka som antas till kursen lämnas senast 1 juni. Det är en fördel för deltagande församling om flera medarbetare går kursen samtidigt. Detta för att få en så god process som möjligt i församlingen. Kursen motsvarar cirka kvartsfart.
För anmälan använd formuläret ovan. Skicka till Helsjön folkhögskola, Helsjön 1, 519 90 Horred.