Våra utbildningarÖvriga kurserBibelskola A, Be, Se

Bibelskola A, Be, Se

En bibelskola i samarbete med Svenska kyrkans församling i Örby-Skene.

Kristus krucifixIntresserade  i alla åldrar är välkomna!

Studierna bedrivs som en dagbibelskola med studier varje måndag i Skene församlingshem.

Terminstider
Hösten 2016: 5 september – 12 december
Våren 2017: 9 januari – 22 maj

Du behöver inga särskilda förkunskaper för att ansöka till kursen.

Utbildningens mål:

  • Kunskap i Guds ord och trons innehåll
  • Fördjupning och vägledning i ditt andliga liv
  • Inspiration och övning i lärjungaskap

Undervisningen är gratis. För omkostnader såsom kopiering, fika, gruppolyckfallsförsäkring under skoltid (obligatorisk) mm. får du betala 250 kr per termin. Därtill kommer eventuell kurslitteratur.

Medverkande
Owe Johansson, Peter Landgren, Lise-Lotte Wallin, Anna Sophia Bonde, Carl-Magnus Adrian, Göran Landgren, Rune Söderlund mfl.

Innehåll och arbetssätt
Bibelskola A, Be, Se är en grundläggande baskurs kring Bibeln och kristen tro.

Under läsåret går vi igenom Nya Testamentet, Kyrkohistoria, Själavård, Apologetik, Etik mm. Vi tar upp de grundläggande trossanningarna i Svenska kyrkan och ställer oss frågan vad som utmärker det kristna livet.

A står för Anden, Guds gode, levande, helige Ande. Andens liv, gåvor och frukter behöver vi lära känna och ta emot.

Att be är att söka kontakt med Gud där man befinner sig . ”Lär oss att be!” sa de första lärjungarna till Jesus. Vi behöver också lära oss be och komma i en närmare relation till Herren.

”Följ med och se!” sa Jesus till några han mötte (Joh 1:39). Bibelskolan vill först och främst vara en upptäcktsfärd i Guds rike. Där vi får se, prova och behålla det som är gott.

Vi arbetar i grupp eller individuellt beroende på ämnesområde. Mötet och samtalen i klassen är en viktig del av undervisningen.

 

Ämnen
Andakt Du får möjlighet att delta i och ta ansvar för gruppens andakter.

Gamla Testamentet Vi går igenom Gamla Testamentets historia där vi ser de gammaltestamentliga böckerna i sitt sammanhang och reflekterar kring de människor vi möter i Bibelns Gamla Testamente.

Nya Testamentet Vi talar om när, var och varför Bibelns evangelier skrevs och om hur vi ska förstå och läsa dem i dag.

Troslära Ämnet tar upp de grundläggande kristna trossanningarna i vår kyrkas bekännelse och vår syn på Faders, Sonens och Andens verk.

Det kristna livet Ämnet är ett samtal och reflektion kring vad det innebär att leva som kristen, med gudstjänst och liturgi, själavård, lärjungaskap och församlingsliv.

Kyrkohistoria Vi och söker och hittar skatter i kyrkans historia som liturgi, väckelsehistoria, Luthers teologi, kyrkoåret mm.

Etik och Apologetik Livsfrågor som vi behöver skapa ett etiskt förhållningssätt till. Hur försvarar och samtalar jag om min tro när jag blir angripen eller ifrågasatt.

Till detta kommer självstudier, handledning och gästföreläsare.

 

Ansökan och antagning
Inga förkunskaper krävs och intresserade församlingsbor i alla åldrar är välkomna!

Ansökningsblankett laddar du ner här från hemsidan. Du kan också beställa den från Helsjöns folkhögskola telefon 0320-20 58 30.

Vi har löpande antagning fram till kursstarten.

Vid frågor kontakta expeditionen eller kursansvarige Göran Landgren eller Lise-Lotte Wallin.

Anmäl dig nu! anmälan Bibelskola ABeSe (PDF)