Våra utbildningarÖvriga kurserBibelskola Prisca – Uddevalla

Bibelskola Prisca – Uddevalla

Bibelskola Prisca tar sin utgångspunkt i Bibeln som Guds eget ord och är en bibelskola kännetecknad av positiv mångfald med Kristus i centrum.

Bibelskolan PriscaUtbildningens mål:

  • fördjupning och vägledning i ditt andliga liv
  • kunskap i guds ord och trons innehåll
  • inspiration och övning i lärljungaskap

Studierna bedrivs som en dagbibelskola med undervisning en dag i veckan i Uddevalla.

Undervisningen är gratis. För omkostnader såsom kopiering, fika, gruppolycksfallsförsäkring under skoltid (obligatorisk)  med mera tas en avgift ut på 800:- per termin. Därtill kommer kurslitteratur och endagsretreat.

Ämnen

På Bibelskola Prisca kan du välja att studera enligt följande alternativ:

Kvartsfart med Bibelfokus hösten: Bibelkunskap Gamla Testamentet, troslära,kyrkohistoria.
Våren: Bibelkunskap Nya Testamentet, kyrkokunskap.

Kvartsfart med Bibelfokus och kvartsfart församlingsengagemang. Här studerar du som ovan plus att du får handledd undervisning i församling genom att t. ex. vara med i diakonalt arbete eller konfirmand- ungdomsgrupper eller barngrupper.

 

Lärare
Några av lärarna på Bibelskola Prisca är:

Magnus Haglund präst i Uddevalla

Göran Starke kyrkoherde i Bäve

Lasse Berndes präst i Bäve

Anna Sophia Bonde bibellärare på Helsjöns folkhögskola 

Gunilla Fredriksson diakon, kursansvarig

 

Ansökan

Inga förkunskaper krävs.

I Bibelskola Prisca möts människor i olika åldrar och med olika bakgrund. En del har gått ut gymnasiet eller vill ta en paus i högskolestudier. Andra har gått Alphakurs, är frivilliga, förtroendevalda eller anställda i församlingar, är arbetslösa eller sjukskrivna. Det alla har gemensamt är en önskan om att få fördjupa sig i Bibeln.

Du kan också ringa Gunilla på 0704-850 350 eller mejla: info@bibelskolaprisca.se och beställa ansökningsblankett.

Sista  ansökningsdag är 15 maj för höstterminen och 30 november för vårterminen.

Ansök nu!
ansökan Prisca hösten 2017 (PDF)