Våra utbildningarÖvriga kurserKyrkvärdskurs – dop och nattvard

Kyrkvärdskurs – dop och nattvard

Fredag till lördag 9-10 november 2018

En fördjupningskurs för den som tidigare gått kyrkvärdskurs grund.

Dop och nattvard

Genomgång av svenska kyrkans dop och nattvardsteologi. Vi går igenom liturgierna för sakramenten och delar erfarenheter av hur vi kan stärka dopets ställning.

Fredag
17.00 Kvällsmat och inkvartering
18.00 Presentation av kursen och deltagarna. Kyrkvärdens roll vid dop och nattvard– ansvar och möjligheter
20.00 Aftonbön
20.30 Ostbricka och samtal

Lördag
08.00 Frukost
08.45 Morgonbön
09.00 Dopet – dess teologi, liturgi och innebörd idag.
10.30 Förmiddagskaffe
11.00 forts.
– vi avslutar förmiddagen med en dopvandring i kapellet.
12.00 Middag
13.00 Nattvarden – dess teologi, liturgi och innebörd idag.
14.45  Vi avslutar med kaffe
Målgrupp: Kyrk- och gudstjänstvärdar

Mål: Att inspirera till engagemang och utbilda i kyrkvärdens uppdrag och uppgifter

Lärare: Lise-Lotte Wallin teolog och vuxenpedagog

Arrangör: Helsjön folkhögskola

Kostnad: kost och logi i enkelrum inkl. lakan: 1 675 kr

Anmälan senast 7 november i nedanstående formulär eller på telefon till Marianne Karlsson 0320-20 58 40.

Kursanmälan

 

Verification