Helsjon.se - startsida

Resa till Egypten

Kursbeskrivning
Planera i tid för en resa till Egypten! Vi får upptäcka en nästan 2000-årig kyrka med dess nära koppling mellan tro och liv och lära känna en minoritetskyrkas förutsättningar.

Vi får inspireras av möten och utmaningar utifrån en annorlunda kultur och miljö. Vi besöker en sopstad, pyramiderna, retreatcentret Anafora, utbildningscentret Anastasia och församlingsgården Anamnesia.

Peter Landgren, teologlärare på Helsjöns folkhögskola arrangerar varje vår resor för studerande på Helsjöns folkhögskola.
Om du är intresserad av att följa med på en sådan resa eller har frågor så mejla till peter.landgren.helsjon@folkbildning.net