Våra utbildningarÖvriga kurserAllmän baskurs – svenska för invandrare i Göteborg

Helsjöns basår – för invandrare i Göteborg

sfi-stor

Som en del av verksamheten ENVIS erbjuder Helsjöns folkhögskola ett utvecklingsår. Året vänder sig till den som vill förbättra sin möjlighet att klara av vardagen i det svenska samhället, må bra och förstå system, normer och värden. Basåret är inte studiemedelsberättigat.

Var? Lokaler i Bergsjöns kyrka

När? Måndag – fredag klockan 8.30 – 14.30

Programtider
Hösten: 28 augusti – 20 december 2017, lov vecka 44
Våren: 8 januari – 1 juni 2018, lov vecka 7 och 14

Veckans innehåll, heltid 5 dagar/vecka

  • Svenska med SFI-lärare
  • Gemenskap
  • Rörelse och hälsa
  • Vardaglig matematik, IT-kunskap och den svenska naturen
  • Orientering om samhälle, religion, svensk historia och geografi
  • Praktisk språkträning med svensktalande volontärer
  • Skapande
  • Svenska genom musiken

Varje dag startar med svenskundervisning och därefter övriga ämnen. Studiebesök ingår också.

Det finns möjlighet att vara med på deltid enligt överenskommelse med samordnaren.

Vem kan söka?
Den som är läskunnig på sitt modersmål och hjälpligt kan förstå svenska i tal och skrift.

För anmälan till kursen kontakta samordnare Andrea Bruzelius telefon 073-7731083

Informationsblad för utskrift