Våra utbildningarAllmän kursLärare

Lärare


Från vänster: Bertil, Elisabeth, Gunnar, Anna, Elise, Annika. Peter (längst fram) är tjänstledig.

allmanlarare

Bertil Lans
Svenska, Samhällskunskap, Historia och Aktuellt. Kursansvarig.

Anna Aspegren
Engelska och Svenska. Bibliotekarie.

Gunnar Åberg
Naturkunskap, Datorkunskap, Matematik samt Foto & bildbehandling.

Annika Berg
Matematik och kursansvarig.

Elise Arnell
Religion och SFI.

Elisabeth Åberg Adrian
Konst och stödundervisning.