Våra utbildningarAllmän kursStudiernas upplägg

Studiernas upplägg

Studietid
Allmän kursPå Allmän kurs går du ett till tre år för att få grundläggande behörighet, vilket krävs för högskolestudier och många andra utbildningar, eller för att få behörighet att söka till yrkeshögskola. Hur lång tid du behöver hos oss beror på dina tidigare studier och arbete. Du kan välja mellan att söka till våra basår eller till vårt högskoleförberedande projektår, men du som har mycket att läsa in bör börja med något av basåren. Även du som har ett färdigt slutbetyg är välkommen att söka till allmän kurs.

  • Har du enbart betyg från grundskola bör du planera för tre års studier.
  • Har du betyg från grundskola samt ett år från gymnasieskola eller minst ett års arbetslivserfarenhet bör du studera minst två år på folkhögskola.
  • Har du gått två eller tre år på gymnasieskola eller motsvarande skolform kan du komplettera dina betyg under ett år och/eller komplettera med särskilda behörigheter.

Basåren
Vi erbjuder 1-3 basår där fokus ligger på att läsa in behörigheter och utveckla studieteknik och studieförmåga. Saknar du den grundläggande behörighet som fås genom ett komplett slutbetyg från gymnasiet har du chansen att läsa in den här. Här vill vi skapa möjligheter för dig att lyckas med din skolgång oavsett om du behöver mycket tid och hjälp eller om du är en person som trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Vi arbetar ofta ämnesöverskridande eftersom vi tror att vi lär oss bäst när kunskap sätts in i ett sammanhang. Då bryter vi de vanliga lektionerna för att arbeta med olika temaarbeten som fångar in flera olika ämnen. Det kan till exempel handla om att göra en film eller en tidning som handlar om demokrati.

Projektåret – förberedelse för universitet och högskola
Projektåret på Allmän kurs är ett år för dig som vill förbereda dig för vidare studier. Året kan läsas separat eller som en påbyggnad till basåren. För dig som behöver finns det möjlighet att läsa in en eller flera behörigheter under året.

En stor del av tiden arbetar vi i projektform. Det innebär att undervisningen ägnas åt ämnesövergripande temaarbeten. Arbetssätten är varierande och innefattar föreläsningar, litteraturstudier, fackuppsatser, muntlig presentation, faktasökning och källkritik, studiebesök mm. Du får arbeta med aktuella och spännande ämnen både på egen hand och i grupp. Vårt mål är att du ska få prova på de arbetssätt som är vanliga inom högre studier så att du känner dig trygg med att påbörja en högre utbildning efter din tid hos oss. Utöver projektlektionerna läser du också några ämnen separat, till exempel Engelska och Matematik.

För dig som vill finns möjlighet att välja till något av våra tillval: foto, konst, pop/rock eller psykologi. Läs mer om tillvalen här.