Helsjon.se - startsida

Bibelskola Prisca – Uddevalla

Bibelskola Prisca tar sin utgångspunkt i Bibeln som Guds eget ord och är en bibelskola kännetecknad av positiv mångfald med Kristus i centrum.

Bibelskolan PriscaUtbildningens mål:

  • fördjupning och vägledning i ditt andliga liv
  • kunskap i guds ord och trons innehåll
  • inspiration och övning i lärljungaskap

Studierna bedrivs som en dagbibelskola med undervisning en dag i veckan i Uddevalla.

Halvfartskursen med andlig vägledning ges bara på höstterminen.

Undervisningen är gratis. För omkostnader såsom kopiering, fika, gruppolycksfallsförsäkring under skoltid (obligatorisk)  med mera tas en avgift ut på 800:- per termin (1000 :- för andlig vägledning) . Därtill kommer kurslitteratur och endagsretreat.

 

Ämnen
På Bibelskola Prisca kan du välja att studera enligt följande alternativ:

Kvartsfart med Bibelfokus hösten: Bibelkunskap Gamla Testamentet, kyrkohistoria, gudstjänst och liturgi
Våren: Bibelkunskap Nya Testamentet, kristet liv och själavård.

Halvfart med Andlig vägledning (endast hösten). Läs mer om Andlig vägledning här.

Kvartsfart med Bibelfokus och kvartsfart församlingsengagemang. Här studerar du som ovan plus att du får handledd undervisning i församling genom att t. ex. vara med i diakonalt arbete eller konfirmand- ungdomsgrupper eller barngrupper. Du får öva dig i lärljungaskap.

Vilket alternativ du än väljer ingår också studiebesök, en retreat och besök av gästföreläsare.

 

Lärare
Några av lärarna på Bibelskola Prisca är:

Magnus Haglund präst i Uddevalla

Göran Starke kyrkoherde i Bäve

Lasse Berndes präst i Bäve

Hans Hansson präst i Spekeröd/Ucklum

Gunilla Fredriksson diakon, kursansvarig

 

 

Ledningsgruppen för Bibelskola Prisca består av:

Åsa Wallström 0704-15 26 78

Josefine Sävenstrand 0734-30 99 76

Lise-Lotte Wallin rektor Helsjöns folkhögskola 070-557 39 98

Göran Starke 0703-14 13 97

Mikael Landgren 070-346 15 15

 

Ansökan

Inga förkunskaper krävs.

I Bibelskola Prisca möts människor i olika åldrar och med olika bakgrund. En del har gått ut gymnasiet eller vill ta en paus i högskolestudier. Andra har gått Alphakurs, är frivilliga, förtroendevalda eller anställda i församlingar, är arbetslösa eller sjukskrivna. Det alla har gemensamt är en önskan om att få fördjupa sig i Bibeln.

Du kan också ringa Gunilla på 0704-85 03 50 eller mejla: info@bibelskolaprisca.se och beställa ansökningsblankett.

Sista  ansökningsdag är 15 maj för höstterminen och 30 november för vårterminen.

Ansök nu!
ansökan Prisca våren 2015 (PDF)