Våra utbildningarBibellinje med volontäruppdrag

Bibellinje med volontäruppdrag

Nästa kurs startar 8 januari  2019 och slutar 5 juni.

Längtar du efter att …

  • …utforska och fördjupa din tro genom undervisning och reflektion?
  • …bli mer bekant med Bibeln?
  • …möta människor i en annan del av världen?

– Då är Helsjöns bibellinje rätt kurs för dig!

På Bibellinjen på Helsjöns folkhögskola fördjupar vi oss i Bibeln, Gamla och Nya testamentet, i kristendomens framväxt och kyrkans tro och liv. Vi studerar Bibelns profeter och undersöker vad kyrkans profetiska uppdrag betyder i vår tid. I Böneskolan övar vi oss att lyssna till Guds röst och i att be för varandra. Vi får även tillfälle att brottas med argumenten för kristen tro – och skärskåda  de klassiska invändningarna mot den.Vi har temaaktiviteter, ofta med inbjudna gäster och tillsammans ansvarar vi för skolans andakts- och gudstjänstliv.

Bibellinjen med inriktning Kyrkans grundkurs
Funderar du på att arbeta inom Svenska kyrkan och vill förbereda dig för kyrklig tjänst på helfart under 1 termin? Då kan du  välja Helsjöns Bibellinje, med inriktning Kyrkans grundkurs.
Kursplan för Kyrkans grundkurs 

Volontär i Egypten 
Helsjöns samarbete med den koptiska kyrkan i Egypten innebär en spännande möjlighet för våra elever att bekanta sig med en annan kultur.  Vi bor och arbetar på folkbildningscentret Anafora 9 mil från Kairo.
Preliminär kostnad för volontärresan ca 10 000 kr. 

Prata med din hemförsamling om ekonomiskt stöd för resan. De kanske har något stipendium som du kan söka!