Våra utbildningarBibellinje med volontäruppdrag

Bibellinje med volontäruppdrag

  • Vill du utforska och fördjupa din tro genom undervisning och reflektion?
  • Vill du göra volontärarbete och möta människor på andra sidan Östersjön eller i Egypten?
  • Funderar du på att arbeta inom Svenska kyrkan?

– Då kan bibellinjen vara något för dig

 

På Bibellinjen på Helsjöns folkhögskola fördjupar vi oss i Bibeln, Gamla och Nya testamentet, i kristendomens framväxt och kyrkans tro och liv. Vi studerar Bibelns profeter och undersöker vad kyrkans profetiska uppdrag betyder i vår tid. I Böneskolan övar vi oss att lyssna till Guds röst och i att be för varandra. Vi får även tillfälle att brottas med argumenten för kristen tro – och skärskåda  de klassiska invändningarna mot den.Vi har temaaktiviteter, ofta med inbjudna gäster och tillsammans ansvarar vi för skolans andakts- och gudstjänstliv.

Vill du förbereda dig för kyrklig tjänst söker du Bibellinjen med inriktning Kyrkans grundkurs 

Nästa kursstart 8 januari – 1 juni 2018

Prata med din hemförsamling om ekonomiskt stöd för resan. De kanske har något stipendium som du kan söka!

Volontär i Tallinn – höstterminen 
Från och med hösten 2017 inleder Helsjön ett samarbete med Svenska församlingen i Tallinn, Estland. Det innebär en spännande möjlighet att bekanta sig med en kultur som är både nära och långt bort. I Estland möts öst och väst. Svenska kyrkan i Tallinn är en del av Estnisk-lutherska kyrkan på så sätt en systerkyrka till Svenska kyrkan. Under tre veckor i oktober reser vi till Tallin och arbetar i församlingen som ligger i Tallinns gamla delar och har anor sedan Karl XII:s tid.
Preliminär kostnad för volontärresan ca 10 000 kr.

Volontär i Egypten – vårterminen 
Vi samarbetar sedan flera år med den koptisk-ortodoxa kyrkan, en av världens äldsta kyrkor. Idag är den en minoritetskyrka i det islamska Egypten. Genom att vara volontär fyra veckor  på folkbildningscentret Anafora får du möjlighet att  möta egyptiska kristna.
Du får se kyrkans arbete i Kairos sopstäder och delta i den årliga studentkonferens som ordnas tillsammans med den koptisk-ortodoxa kyrkan.
Preliminär kostnad för volontärresan ca 10 000 kr.