Våra utbildningarBibellinje med volontäruppdragÄmnen

Ämnen

Andakt
Du får möjlighet att delta i och ta ansvar för skolans andakts- och gudstjänstliv.

Andlig vägledning
I en tid som uppmuntrar jakt på yta och perfektion behöver vi stanna till för att kunna lyssna efter Guds röst. Om vi ska lära känna Gud måste vi våga börja lära känna oss själva …

Apologetik
I sökandet efter en bärkraftig tro behöver vi en grund att stå på. Vi undersöker argumenten för och emot Guds existens, diskuterar hur man kan se på det ondas problem och övar oss i att själva argumentera för vår tro.

Bibelstudium
Vi studerar Bibeln genom att gemensamt och självständigt arbeta med bibeltexter. Den som vill kan med handledning få prova på att leda bibelstudier.

Böneskola
Bönen är, som någon sagt, hjärtats samtal med Gud. Vi ber tillsammans, för varandra och för skolan.

Kristen i världen
Som kristna i Sverige är vi del av den världsvida kyrkan. Inför resan till Estland (höst) och Egypten (vår) påminns vi om detta, att vi är del av en större helhet. Vi förbereds för mötet med våra systerkyrkor och får också tillfälle att reflektera över vad det innebär att en så stor del av Kristi kyrka är en lidande kyrka.

Gamla Testamentet
Bibeln är en enhet. Vi går igenom Gamla Testamentets historia där vi ser de gammaltestamentliga böckerna i sitt sammanhang och reflekterar kring de människor vi möter i dessa skrifter. Vi talar också om hur Gamla testamentet pekar framåt mot …

Nya Testamentet
Vi talar om när, var och varför Bibelns evangelieberättelser skrevs och om hur vi skall förstå och läsa dem idag. Vi får tillfälle att spegla vårt liv i texterna och fundera över vad det innebär att Bibeln är Guds ord.

Profetism då och nu
Vi studerar Bibelns profeter och undersöker vad kyrkans profetiska uppdrag kan betyda i vår tid.

Troslära
Ämnet tar upp de grundläggande kristna trossanningarna i vår kyrkas bekännelse och vår syn på Faderns, Sonens och Andens verk. Detta ämne arbetar vi huvudsakligen med under hösten.

Vårt kristna arv
Vi söker och hittar skatter i kyrkans historia som liturgi, väckelsehistoria, Luthers teologi, kyrkoåret m.m.