Våra utbildningarBibellinje med volontäruppdragÄmnen

Ämnen

Andakt
Du får möjlighet att delta i och ta ansvar för skolans andakts- och gudstjänstliv.

Gamla Testamentet
Vi går igenom Gamla Testamentets historia där vi ser de gammaltestamentliga böckerna i sitt sammanhang och reflekterar kring de människor vi möter i dessa skrifter.

Nya Testamentet
Vi talar om när, var och varför Bibelns evangelier skrevs och om hur vi skall förstå och läsa dem idag.

Bibelstudium
Vi studerar Bibeln genom att gemensamt och självständigt arbeta med bibeltexter. Den som vill kan med handledning få prova på att leda bibelstudier.

Troslära
Ämnet tar upp de grundläggande kristna trossanningarna i vår kyrkas bekännelse och vår syn på Faderns, Sonens och Andens verk. Detta ämne arbetar vi huvudsakligen med under hösten.

Andlig vägledning
I en tid som uppmuntrar jakt på yta och perfektion behöver vi stanna till för att kunna lyssna efter Guds röst. Om vi ska lära känna Gud måste vi våga börja lära känna oss själva …

Apologetik
I sökandet efter en bärkraftig tro behöver vi en grund att stå på. Vi undersöker argumenten för och emot Guds existens, diskuterar hur man kan se på det ondas problem och övar oss i att själva argumentera för vår tro.

Vårt kristna arv
Vi söker och hittar skatter i kyrkans historia som liturgi, väckelsehistoria, Luthers teologi, kyrkoåret m.m.

Mission
Att verka på en annan kontinent, i en annan kultur kräver kunskap kring hur vi vill fömedla vår tro. Denna del av kursen kommer huvudsakligen att ligga under vårterminen.

Profetism då och nu
Vi studerar Bibelns profeter och undersöker vad kyrkans profetiska uppdrag kan betyda i vår tid.