Våra utbildningarBibellinje med volontäruppdragInnehåll och arbetssätt

Innehåll och arbetssätt

”Om vi ska lära känna Gud måste vi våga börja lära känna oss själva …”

Bibellinjen på Helsjön är en baskurs kring bibeln och kristen tro

BibelkursenUnder terminen går vi igenom Gamla och Nya Testamentet.
Vi tar upp de grundläggande trossanningarna i Svenska Kyrkan och ställer oss frågan om vad som utmärker det kristna livet.

Möten och samtal
Samtalen i klassen är en viktig del av undervisningen. I volontärskapet sker möte genom att omsätta trons teorier till verkligheten.
Kursövergripande aktiviteter skapar ytterligare spännande mötesplatser med kursdeltagare från skolans övriga kurser och deras olika tro, erfarenheter och bakgrund.

Intyg

Efter fullgjord kurs får du ett intyg på vilka ämnen du studerat.

Läs mer under studieintyg.