Våra utbildningarBibellinje med volontäruppdragInnehåll och arbetssätt

Innehåll och arbetssätt

”Om vi ska lära känna Gud måste vi våga börja lära känna oss själva …”

Bibellinjen på Helsjön är en baskurs kring bibeln och kristen tro
BibelkursenPå kursen studerar vi Gamla och Nya Testamentet.
Vi får bekanta oss och brottas med de grundläggande trossanningarna enligt Svenska Kyrkan som evangeliskt-lutherskt samfund. Dessutom funderar vi över vad som utmärker kristet liv, här hemma och ute i världen. Vi får leva efter den beprövade modellen ora et labora, i bön och arbete.

Studier, möten och samtal
Samtalen i klassen är en viktig del av undervisningen. Vi åker på studiebesök till t ex Stadsmissionen och andra kyrkor. Vi får möta spännande gäster och föreläsare från olika kyrkliga traditioner. Volontärskapet ger nya perspektiv och tillfälle att omsätta trons teorier i handling. En del av studierna sker tillsammans med deltagare från skolans övriga kurser.

Intyg
Efter fullgjord kurs får du ett intyg på vilka ämnen du studerat.

Läs mer under studieintyg.