Våra utbildningarBibellinje med volontäruppdragLärare

Lärare

 

Anna Sophia Bonde
Anna Sophia är ansvarig för bibellinjen och undervisar i Nya testamentet, andlig vägledning och apologetik. Teol. kand och fil kand., präst, fri skribent och föreläsare. 
e-post till Anna Sophia

Lise-Lotte Wallin
Lise-Lotte är teolog och har specialutbildning i ledarskapsfrågor och vuxenpedagogik. Undervisar i kyrkans tro och lära. Hon arbetar också som skolans rektor.

e-post till Lise-Lotte 

Lise-Lotte Wallin

Peter Landgren
Peter är teolog och undervisar i Gamla testamentet. Han är också ansvarig för Helsjöns samarbetsprojekt med den koptisk-ortodoxa kyrkan i Egypten.

e-post till Peter

Dessutom har vi varje termin flera gästföreläsare.