Våra utbildningarBibellinje med volontäruppdrag hösten 2018Lärare

Lärare

Anna Sophia Bonde
Anna Sophia är ansvarig för bibellinjen och undervisar i Nya testamentet, andlig vägledning och apologetik. Teol. kand och fil kand., präst, fri skribent och föreläsare.
e-post till Anna Sophia

Erik Boström
Är skolpräst och undervisar i kyrkohistoria och systematisk teologi. Teol.kand och civilekonom. Erik har också ansvar för gudstjänstlivet i skolans kapell.

e-post till Erik

Lise-Lotte Wallin
Lise-Lotte är teolog och har specialutbildning i ledarskapsfrågor och vuxenpedagogik. Undervisar i Gamla testamentet och troslära. Hon arbetar också som skolans rektor.

e-post till Lise-Lotte Lise-Lotte Wallin

Dessutom har vi varje termin flera gästföreläsare.