Våra utbildningarKyrkans grundkurs på distans

Kyrkans grundkurs på distans

  • Funderar du på att arbeta inom Svenska kyrkan?
  • Vill du veta mer om Svenska kyrkans identitet och verksamhet?
  • Arbetar du redan i kyrkan och vill ha en fördjupning i kyrkans tro och liv?

– Då kan Kyrkans grundkurs på distans vara något för dig. 

 

Möten och samtal
Att gå Kyrkans grundkurs innebär att du får bearbeta och fördjupa dina kunskaper och din förståelse av Svenska kyrkans tro och liv. Genom möten och samtal med andra utifrån de kunskaper och erfarenheter som var och en för med sig får du möjlighet att bearbeta din tro och kallelse. Dessutom utvecklar och fördjupar vi vår kännedom om Svenska kyrkan genom lektioner, litteratur, föreläsningar, arbetsuppgifter och ett gemensamt andaktsliv. 

Kyrkans grundkurs på Helsjön
Kursen är en halvfartskurs på distans med regelbundna kursträffar på Helsjön folkhögskola och däremellan uppgifter i vårt ”klassrum” på nätet.

För dig som vill gå kursen gäller följande:

  • Du måste kunna delta vid kurstillfällena på skolan.
  • Under kurstillfällena förväntas du bo på skolans kursgård.
  • Du ska ha tillgång till dator med internetuppkoppling.
  • Du ska vara beredd att möta andra kursdeltagare i en ”hemgrupp” någon gång mellan varje träff på skolan.

 

Terminstider 2017/2018
Höstterminen 2017: 8 augusti – 20 december
Vårterminen 2018: 8 januari – 18 maj

Kursträffar på Helsjön

8 – 11 augusti

13 – 15 september

18 – 20 oktober

29 november – 1 december

17 – 19 januari

28 februari – 2 mars

11 – 13 april

16 – 18 maj

Kostnad för kost och logi
Internatavgift (kost och logi i enkelrum) för träffarna på skolan är ca 12 500 kr totalt. Kursen berättigar till studiemedel från CSN (50%). Detta studiemedel belastar gymnasiekvoten av CSN och påverkar inte möjligheten att få studiemedel för högskolestudier. Du kan även undersöka möjligheten att få stipendium från Din hemförsamling.

Alternativ till distansstudier
För dig som hellre vill studera på helfart finns möjlighet att söka till skolans Bibelkurs med inriktning Kyrkans grundkurs.

 

”Underbart kul att gå grundkursen, den ger en djupare kunskap om det jag inte vet. Och en uppfräschning av det som jag redan visste.”

– Mikael