Våra utbildningarKyrkans grundkurs på distansLärare

Lärare

Lise-Lotte Wallin

Lise-Lotte Wallin
Lise-Lotte är ledare för kyrkans grundkurs på distans och undervisar i Gamla Testamentet, troslära och retorik. Teol. och fil.kand. Församlingspedagog med pedagogisk vidareutbildning inom företrädesvis vuxenpedagogik och ledarskapsfrågor.

AnnaSophia Bonde
AnnaSophia undervisar i Nya testamentet, andlig vägledning och apologetik. Teol. kand och fil kand. Präst, fri skribent och föreläsare.

Erik Boström
Är skolpräst och undervisar i kyrkohistoria och systematisk teologi. Teol.kand och civilekonom. Erik har också ansvar för gudstjänstlivet i skolans kapell.

Dessutom deltar flera inbjudna gäster som föreläsare.