Våra utbildningarMusiklinjenÄmnen

Ämnen

bild10

Individuell undervisning
Musiklinjen erbjuder enskild undervisning i gitarr, sång och piano, alla stråkinstrument, de flesta blåsinstrument samt orgel.

Du får också undervisning i en rad gemensamma ämnen:

Gemensam lektion
Du deltar i två gemensamma lektioner per vecka, tillsammans med de andra som studerar samma instrument. En genomgående tanke är att vi musicerar till och inför varandra och ökar kompetensen att spela eller sjunga under stress – såsom det är att framträda inför publik! Du får rutin och ökar din säkerhet och du får reflektera över dig själv och dina reaktioner vid framförandet. Stor repertoarkännedom får du också med dig.

Musikteori
Musikteori omfattar musiklära, harmonilära och arrangering. Musiklära innebär musikteoretiska grundkunskaper om tonhöjder, intervaller, rytmer, skalor, ackord, tonarter, transponering, taktarter, samt innebörden av vanliga och ovanliga tecken i notskriften.
Harmoniläran är att lära sig passande ackord till visor och senare skriva för flera stämmor (arrangera), komponera eget material och transponera.
I fördjupningen går vi vidare med att utveckla stämföring och melodik – alltså hur man gör bra melodier – och tillämpar detta i allt större arrangemang och kompositioner. Vi arbetar också med hur man kan instrumentera en sats på olika sätt.

Gehörslära
Gehörsundervisningen utvecklar din kompetens att återge musik i notbild och notbild i musik. Under veckan har du två lektioner, en lektion med fokus på melodier och klanger och en lektion med fokus på rytmer och timing. Det är ett praktiskt övningsämne för ditt inre hörande.

Musiklyssning
Med musikhistorisk inriktning. Vi tränar våra öron till att lyssna, uppleva och förstå mera av musiken från olika sekler och genrer

Rytmik
Rytmik handlar om rörelse. I rytmikundervisningen utforskar och upplever vi musikaliska element som puls, rytm, dynamik och frasering på ett kreativt och lustfyllt sätt – det är ett slags gehörsundervisning på golvet. Hela kroppen är ditt instrument och det ger en möjlighet att uppleva och uttrycka musik på ett sätt som kompletterar ditt spel eller din sång. Genom rytmiken utvecklar du koncentration, lyhördhet, samarbetsförmåga, kroppsmedvetenhet och koordination.

Ensemble
Vi spelar pop, rock, blues, jazz och folkmusik. Du får kännedom om de vanligaste instrumenten i denna ensembleform samt går igenom olika improvisationssätt. Är du erfaren inom dessa genrer placeras du i en grupp för fördjupning.

Kammarmusik
Vi musicerar i mindre ensembler inom ramen för västerländsk konstmusik från 1400-talet och framåt. Repertoaren följer delvis musiklyssningen.

Vokalensemble
Musiklinjens kör heter vokalensemblen och sjunger en bred och omväxlande repertoar. I vårt arbete i den här ensemblen finns det särskilt bra tillfällen att reflektera över hur harmonik klingar, hur man verkligen lyssnar till varandra, och att hitta praktiska strategier för att öva upp notläsningen. Intonation, sammusicerande, röstträning och gehör finns naturligt med i processen medan vi gör vacker musik tillsammans. Vokalensemblen framträder i många sammanhang på och utanför skolan.

Kommunikativ beredskap 
Under dessa lektioner utvecklar vi vår förmåga att kommunicera med och agera inför en grupp. Vi arbetar med bland annat dramaimprovisationer, talträning, föredrag och ledningsuppgifter.

Ensembleledning
I ämnet ensembleledning går vi igenom grundläggande dirigeringsteknik såsom taktering i alla taktarter, inslag, avslag, fermater och aktiva och passiva slag. Vi utvecklar förmågan att genom dirigering uttrycka karaktär och nyanser i musiken. Instuderingsmetodik ingår också i kursen och det är konsten att lära ut ett stycke till en ensemble.

Rörelsegestaltning
Kan väljas som extraämne men kräver viss erfarenhet av rytmikundervisning. Vi arbetar främst med att tolka musik i rörelse och genom improvisation nå en slutform.

Musikdata
Kurs i Ableton Live 9.1. I Ableton Live lär vi oss att spela in audio, redigera detta, lägga effekter, använda mjukvaruinstrument och mixa.

Temadagar
Fyra gånger per år har vi gemensamma temadagar för hela skolan. Då bryts det ordinarie schemat helt och hållet och alla samlas kring ett gemensamt tema. Dessa dagar blir särskilda mötesplatser som ger möjligheter att träffa och lära känna deltagare från skolans övriga linjer.