Våra utbildningarMusiklinjenÄmnen

Ämnen

bild10

Instrument/sång
Du får enskild undervisning i två instrument. Varje vecka har du 60 individuella minuter och de kan fördelas på 40 + 20 eller 30 + 30. Vi brukar förorda att man har ett melodi- och ett ackordinstrument.

Gemensam lektion
Du deltar i två gemensamma lektioner/vecka, tillsammans med de andra som studerar samma instrument.

Ensemblespel
En viktig del på musiklinjen är att musicera tillsammans. Vi spelar och sjunger pop, rock, blues, jazz och folkmusik.

Kör
Musiklinjen bildar en blandad kör och sjunger en bred och omväxlande repertoar.

Kammarmusik
Musicerande mindre ensembler inom ramen för västerländsk konstmusik.

Musikteori
Musikteori omfattar musiklära, harmonilära och arrangering.

Gehörslära
Utveckla din förmåga att återge musik i notbild och notbild i musik.

Musiklyssning
Med musikhistorisk inriktning. Vi tränar våra öron till att lyssna, uppleva och förstå mera av musiken från olika sekler och genrer.

Rytmikensemble
Rytmik handlar om rörelse. Hela kroppen är ditt instrument och det ger en möjlighet att uppleva och uttrycka musik på ett sätt som kompletterar ditt spel och din sång,.

Kommunikativ beredskap 
Vi tränar på att utveckla förmågan att kommunicera med och agera inför en grupp och publik. Träning i scenisk beredskap och framställning, testar på att hålla i en musiklektion, dramaimprovisationer m.m.

TILLVALSÄMNEN

Ensembleledning
Grundläggande dirigeringsteknik, utveckla förmågan att genom dirigering uttrycka karaktär och nyanser i musiken samt instuderingsteknik.

Rörelsegestaltning
Tolkning av musik i rörelse och genom improvisation nå en slutform. Viss erfarenhet av rytmikundervisning krävs.

Musikproduktion
Kurs i Ableton Live 10. I Ableton Live och Logic X lär vi oss att spela in audio, redigera detta, lägga effekter, använda mjukvaruinstrument och mixa.

Improvisationsfördjupning
Du som har erfarenhet av improvisation på ditt huvudinstrument och önskar fördjupning på detta. Vi går igenom bluez, jazz och rock.