Våra utbildningarMusiklinjenAntagningsprov

Antagningsprov

PartiturAntagningsprovens utformning
Här får du veta hur antagningsproven går till och vad vi förväntar av dig. Läs texten noga. Att du är införstådd med vad som väntar och väl förberedd är en sak vi väger in i antagningen.

 

 

Uppspelning i aulan

 • Huvudinstrument
  Dina egenvalda stycken är din chans att komma till tals musikaliskt. Vi vill att du presenterar dig för oss med två stycken av olika karaktär på ditt huvudinstrument. Vi lyssnar på hur du hanterar ditt instrument, och vi lyssnar efter hur du varierar ditt musikaliska berättande genom klang och frasering, dynamik och artikulation. Vi har en begränsad mängd tid och vill inte bryta. Därför får huvudinstrumentstyckena ha en maxlängd på 5 minuter tillsammans. Det är alltså klokt att välja kortare stycken så att du hinner visa på form, uppbyggnad och höjdpunkt. Om du vill spela ur ett längre stycke kan du välja de mest kärnfulla partierna och kanske inte nödvändigtvis spela från början. Det är tråkigt att behöva bryta innan den musikaliska utvecklingen har kommit igång.

 

 •  Biinstrument
  På ditt biinstrument spelar du ett stycke om max 2 minuter.

 

 • Röst och ackordinstrument
  Om du inte redan har visat din röst i dina egenvalda stycken vill vi ändå höra den. Det räcker med en enkel visa som Blinka lilla stjärna. Detsamma gäller om vi inte hört något spel på ackordinstrument (piano eller gitarr). Även här räcker det med en enkel visa. Att höra dig använda din röst och spela ackord har betydelse för oss när vi bedömer din förmåga att ta till dig den tuffa men viktiga undervisningen i teori och gehör.

 

 • Instuderingsstycke
  En vecka före provet kan du ladda ner ett instuderingsstycke från vår hemsida. Du väljer själv vilket instrument du vill utföra instuderingsuppgift på. Det innebär att du laddar ner en notbild, lär in stycket och presenterar det för oss. Här får vi veta mycket om din förmåga till självständigt arbete.

 

 • Härmningar
  Det sista momentet i uppspelsprovet är att du härmar några rytmer och melodier. Du får en given puls att förhålla dig till. Sedan hör du en klappad rytm som du klappar efter med dina händer. Därefter får du höra några sjungna melodier som du härmar med din röst. Dessa härmningar, som du  inte kan förbereda i förväg, berättar viktiga saker för oss om din känsla för puls, timing, tonalitetsuppfattning, minne och koncentration.

 

Intervju
I en kort intervju med en av musiklinjens pedagoger ställer vi frågor om dina mål och din motivation.

Grupplektion i rytmik
En del av antagningsprovet är att du deltar i en grupplektion i rytmik. Utöver att vara klädd i rörelsevänliga kläder och ta av dig skor och strumpor kan du inte förbereda något, men när du väl är här gäller det att ha öppna sinnen och ge dig hän. Vi tittar på puls, koordination, uppfinningsrikedom, initiativförmåga, samarbete, improvisation, lyhördhet och fantasi. Allt detta medan du bara har kul.

Skriftliga uppgifter i gehör
I det skriftliga gehörsprovet får du höra skillnad på moll och dur och lyssna till och notera intervaller, rytmer och melodier. Gehöret och härmningarna är viktiga. Att ha bra på dessa stärker dina chanser att bli antagen avsevärt, även om det finns svagheter på andra områden.

Skriftliga uppgifter i musikteori
I teoriprovet får du redogöra för notnamn, tonarter, skalor, intervallbenämningar, ackordbenämningar, rytmnotering och fyrstämmig sats. Detta prov är mest av diagnostisk art och hjälper oss att placera in dig i en lämplig grupp om du blir antagen.

Kriterier för antagning
Du som har ett bra gehör och visar en musikalisk uttrycksvilja kan bli antagen till Helsjön. Vi har ett begränsat antal platser och om du inte antas direkt så kan du få reservplats.

På vår musiklinje hänger viktiga delar av undervisningen på att vi arbetar i grupp och förutsätter förkunskaper. Därför värderar vi den sökandes samlade kunnandeprofil i förhållande till de övriga sökande och ett mål för antagningarna är att sätta samman en grupp med potential att bli en dynamisk och välfungerande musiklinje.

En kombination av ett otränat gehör, alltför små kunskaper i teori och en för liten musikalisk erfarenhet är den vanligaste orsaken till att en sökande inte erbjuds plats hos oss.

 

Frågor och svar
Vad ska jag förbereda?
Två stycken på huvudinstrument och ett på biinstrument. Du skall vara beredd på att sjunga och spela ackord även om du söker på andra instrument än sång, piano eller gitarr. Instuderingsstycke.

Vilket är mitt huvudinstrument?
Ditt huvudinstrument är det instrument som du i första hand vill ha undervisning i hos oss, inte nödvändigtvis det som du har spelat längst eller mest.

Om jag har sång som huvud- och piano som biinstrument, måste jag ändå sjunga en visa?
Nej, då har vi hört både din röst och hur du hanterar harmonier, så då går vi vidare med instuderingsstycke och härmningar.

Om jag har violin som första och piano som andra, måste jag sjunga då?
Ja, i så fall vill vi höra din röst i en enkel visa.

Om jag har trumpet som första och sång som andra, måste jag spela då?
Ja, i så fall vill vi gärna höra dig hantera några ackord.

Vad gör jag om jag inte hinner lära mig hela instuderingsstycket?
Gör så mycket du hinner. Vi lyssnar efter det som finns som är bra, inte efter det som fattas.

Vem blir antagen?
Du som har ett bra gehör och visar musikalisk uttrycksvilja kan bli antagen till Helsjön.

Varför har jag fått nej?
En kombination av ett otränat gehör, små kunskaper i teori och liten musikalisk erfarenhet är den vanligaste orsaken till att en sökande inte erbjuds plats hos oss.

På vår musiklinje hänger viktiga delar av undervisningen på att vi arbetar i grupp och förutsätter förkunskaper. Vi värderar den sökandes samlade kunnandeprofil i förhållande till de övriga sökandes och ett mål för antagningarna är att hitta en grupp som visar potential att bli en dynamisk och välfungerande musiklinje.