Våra utbildningarMusiklinjenArbetssätt

Arbetssätt

bild16

Vi arbetar individuellt eller i grupp av varierande storlek.

Individuell undervisning
Du får enskild undervisning i två instrument. Varje vecka har du 60 individuella minuter och de kan fördelas 40 + 20 eller 30+ 30. Skolan har fast anställd personal som undervisar i gitarr, sång och piano och timlärare som undervisar i alla stråkinstument och de flesta blåsinstrument. Vi brukar förorda att man har ett melodi- och ett ackordinstrument.

Grupp
Undervisningen i gehörslära, musikteori, musikdata och ensemble bedriver vi mindre grupper, 5-8 personer. I ensembleledning, kommunikativ beredskap och rytmik delar vi i dagens läge musiklinjen på ungefär hälften, 10-14 pers. Musiklyssning och vokalensemblen är storgruppsämnen – hela musiklinjen tillsammans.  Du har två gemensamma lektioner i varje vecka, där gruppen består av de som studerar samma instrument som du.

Icke schemabundna aktiviteter
En hel del tid ägnar vi åt förberedelse och genomförande av konserter, projekt och olika besök. Många uppspelningstillfällen ligger på torsdagar. Vi utnyttjar närheten till Göteborg genom konsert- och operabesök.

Intyg
Efter fullgjord kurs får du ett intyg på vilka ämnen du studerat.
Läs mer under studieintyg.