Våra utbildningarMusiklinjenArbetssätt

Arbetssätt

bild16

Vi arbetar individuellt eller i grupp av varierande storlek.

Individuell undervisning
Du får enskild undervisning i två instrument. Varje vecka har du 60 individuella minuter och de kan fördelas 40 + 20 eller 30+ 30. Undervisningen bedrivs till största delen på skolan men vi har också externa instrumentallärare.

Grupp
Undervisningen i gehörslära, musikteori, musikproduktion och ensemble bedrivs mindre grupper, 5-8 personer. I ensembleledning, kommunikativ beredskap och rytmik delar vi i dagens läge musiklinjen på ungefär hälften, 10-14 pers. Musiklyssning och kör är storgruppsämnen – hela musiklinjen tillsammans.  Du har två gemensamma lektioner/vecka, där gruppen består av de som studerar samma instrument som du.

Icke schemabundna aktiviteter
En hel del tid ägnar vi åt förberedelse och genomförande av konserter, projekt och olika besök. Vi utnyttjar närheten till Göteborg genom konsert- och operabesök.

Temadagar
Fyra gånger per år har vi gemensamma temadagar tillsammans med skolans övriga utbildningar.

Intyg
Efter fullgjord kurs får du ett intyg på vilka ämnen du studerat.
Läs mer under studieintyg.