StudieinformationFolkbildningens syfte

Folkbildningens syfte

Ett grundläggande skäl för samhällets stöd till folkbildningen är att den bidrar till en demokratisk utveckling av samhället. Villkor för det statliga stödet anges i Förordning om statsbidrag till folkbildningen.

Statsbidragets syften:

  • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  • bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
  • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån i samhället
  • bidra till att bredda för och öka delaktigheten i kulturlivet

 

Verksamheter inom följande områden utgör i särskilt hög grad motiv för statens stöd:

  • den gemensamma värdegrunden; alla människors lika värde och jämställdhet mellan könendet mångkulturella samhällets utmaningar
  • den demografiska utmaningen
  • det livslånga lärandet
  • kulturen
  • tillgängligheten och möjligheterna för personer med funktionsnedsättning
  • folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa