Helsjon.se - startsida

Svenska kyrkans grundkurs

Svenska kyrkans grundkurs

Pröva kallelsen till ett arbetsliv inom kyrkan
Svenska kyrkans grundkurs är till för dig som överväger ett yrkesliv i Svenska kyrkan eller vill öka din kunskap och förståelse för kyrkans identitet, verksamhet och möjligheter.

Möten och samtal
Att gå Svenska kyrkans grundkurs innebär att du får bearbeta och fördjupa dina kunskaper och din förståelse av Svenska kyrkans tro och liv. Genom möten och samtal med andra utifrån de kunskaper och erfarenheter som var och en för med sig får du möjlighet att bearbeta din tro och kallelse. Dessutom utvecklar och fördjupar vi vår kännedom om Svenska kyrkan genom lektioner och litteratur, föreläsningar och studiebesök, praktiska arbetsuppgifter och ett gemensamt andaktsliv.

Olika men ändå lika
En folkhögskola är en mötesplats. Människor med olika bakgrund, olika kultur, olika livsåskådningar möts, lever och studerar tillsammans. Vi delar under en tid och på olika sätt varandras liv och fördjupar vår förståelse för varandra. En folkhögskola är därför en passande miljö för alla som vill arbeta med människor inom Svenska kyrkan.

Svenska kyrkans grundkurs ges varje termin och sker i samverkan mellan Helsjön, Göteborgs stift och Svenska kyrkan på riksnivå. Vi erbjuder internatboende men det är inget krav att bo på skolan.

Vi har ett utbyte med Koptiska kyrkan i Egypten och du som går helfartskursen under vårterminen har möjlighet att göra en studieresa dit.

Studierna bedrivs som heltidsstudier under en termin eller som distanskurs på halvfart under två terminer. Läs mer om distanskursen här.

 

”Underbart kul att gå grundkursen, den ger en djupare kunskap om det jag inte vet. Och en uppfräschning av det som jag redan visste.”

- Mikael